MARTIAL ARTS EQUIPMENT
+420 226 205 440
Back to homepage

Musado je moderní způsob sebeobranného boje, který kombinuje techniky starých korejských bojových umění. Zakladatelem Musada a velmistrem celé mezinárodní organizace Musado je Herbert Grudzenski z Německa, který po dvaceti letech studia u mistra Kang Bjong-Suna obdržel titul Sulsa - učitel a mistr bojového umění Musado. Význam slova Musado znamená „cesta válečníka“, myšleno „cesta korejského válečníka“. Musado se prezentuje jako životní styl, který učí přemáhat těžkosti všedního života, pomáhá hledat vnitřní krásu a vyučuje lidskost.
Moderní Musado dělíme na dvě samostané části: tradiční Musado - je určeno především civilním osobám a osobám, které se zajímají o toto bojové umění v jeho tradičním stylu. Tento druh Musada vychází ve své podstatě především z principů, které byly nastoleny buddhistickými mnichy v 19.století. V tomto pojetí je myšleno Musado spíše jako cesta k osobnímu zdokonalování, duševnímu růstu.

Tradiční Musado se dělí na čtyři samostatné výukové programy: 
1.Wae gong (vnější síla), kde se vyučuje boj prázdné ruky proti soupeřově prázdné ruce a proti zbrani v soupeřově ruce.
2. Nae gong - techniky pro koncentraci, správné dýchání a rozvoj vnitřní energie.
3.Shin gong - technika se zaměřuje na rozvoj mentální síly, učí meditaci a rozvoj myšlenkových pochodů a k uvědomění si duševních hodnot člověka. 
4.Moo gi gong - technika rozvíjí schopnost boje se zbraněmi.

Tradiční Musado můžeme také dále dělit na šest výkonnostních a technických stupňů (Kupů), které se rozlišují barvou opasku:
1. kup - hnědý opasek, 2. kup - modrý opasek, 3. kup - zelený opasek, 4. kup - žlutý opasek, 5. kup - oranžový opasek, 6. kup - bílý opasek.

Druhou částí dělení Musada je:
Musado Military Combat Systém: tato část je určena výhradně pro výcvik armádních nebo i policejních složek. Musado Military Combat System je vlastně výběr ze všech účinných technik tohoto bojového umění, který sestavil v roce 1967 Herbert Grudzinsky spolu se svými žáky. MCS se využívá také při výcviku jednotek OSN, je také povinnou součástí výcviku v Armádě České republiky.
Je založena na heslu „přežít a zvítězit“. Tato část se také dělí na čtyři další samostatné části a to na: 
1. Basic Hand To Hand Combat - zabývá se základním bojem zblízka. 
2. Basic Stick Fighting For Combat - učí základní bojové techniky s holí.
3. Knife Self Defence For Combat - učí obranu proti bojovému noži
4. Knife Fighting And Advanced Combat Skills - učí boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé.

Celkově jsou ve stylu Musado obsaženy techniky tří starých korejských MU SUL stylů a to Koong Jong Mu Sul (bojové umění královských a šlechtických rodin), Bulkyo Mu Sul (bojové umění buddhistických mnichů) a Sado Mu Sul (bojové umění rodinných klanů). Musado Military Combat System je vlastně výběr ze všech účinných technik tohoto bojového umění, který sestavil v roce 1967 Herbert Grudzinsky spolu se svými žáky.
 

To provide services, send customized ads and analyse visit rate, this website uses cookies. By using it, you give your consent with it. About cookies

Login
Register
Forgotten password

Forgotten password
AHOJ