MARTIAL ARTS EQUIPMENT
+420 226 205 440
Back to homepage

Sambo (složenina počátečních písmen ruských slov, která znamenají „sebeobrana beze zbraně“, rusky: самооборона без оружия) je ruský bojový sport spojující mnoho zápasnických technik, jako jsou přehození, sevření či zámek. Sambo se dělí na sportovní a bojové. Ve sportovním sambu jsou povoleny mnohé chvaty, které jsou zakázány v džudu, například zámek nohy. Bojové sambo připouští i údery pěstí a kopy.

Sambo vzniklo v Sovětském svazu ve 20. letech 20. století, když chtěl Lenin zdokonalit vojáky své armády v boji muže proti muži. Vojenští velitelé spojili prvky karate a džuda s tradičními styly zápasu z Arménie, Gruzie, Moldavska, Mongolska a Ruska.

Pravidla
Zápasy v sambu se odehrávají na kruhovém prostoru uprostřed šestiúhelníkové nebo čtvercové žíněnky. Zahajují se uvnitř středové, bíle vyznačené kružnice o průměru 1 m. Kolem zápasiště je ochranný prostor označený bledě modrou barvou. Má měkký povrch, aby se předešlo zranění, kdyby byl jeden ze soupeřů hozen mimo hlavní zápasiště.
Zápasy v sambu obvykle trvají pět minut a na jejich průběh dohlíží ústřední rozhodčí, který gestem naznačí, že jeden ze soupeřů získal body, rozhodčí na žíněnce a předseda žíněnky. Body se udělují za držení soupeře na lopatkách: za deset vteřin jsou dva body a za dvacet vteřin čtyři body. Zápasník, který dosáhne vedení o 12 bodů, se stává vítězem.
Zápasník může zvítězit přímo, pokud se mu podaří hodit soupeře na záda a zůstane při tom stát, nebo když mu nasadí chvat, kterým ho donutí vzdát se. V druhém případě je nutné, aby soupeři nasadil na žíněnce zámek rukama nebo nohama. Škrcení rukama je zakázáno. Je-li sevření tak silné, že soupeř už nemůže vydržet bolest, vykřikne nebo udeří do žíněnky a naznačí rozhodčímu, aby ukončil zápas.

To provide services, send customized ads and analyse visit rate, this website uses cookies. By using it, you give your consent with it. About cookies

Login
Register
Forgotten password

Forgotten password
AHOJ