TOURNAMENT

CATEGORIES

CONTACT

DOWNLOAD

REGISTRATION

 

Date/Datum 6-7.10.2023

Place/Místo

JEREMI sport, Jeremiášova 2581, Praha

registration fee/Startovné

Schedule/Program

6.10.2023

Friday 9:00-21:00h Weigh in and registration (vážení a registrace)

registration fee/Startovné

7-18 yrs/let €30 (additional/další start €20)

19+ yrs/let €35 (additional/další start €25)

Each pointstop adult division 100 EUR (každá katergie dospělí Point stop 100EUR)

Grandchampion

  • €35 Euro, minimum of 10 competitors men, 6 competitors women

  • price for winner €1000 for men, €500 for women, (výhra za 1. místo - €1000 muži, €500 ženy)

Teams/Týmy

  • €50,minimum of 6 teams, 3 fighter in team (mimimální účast 6 týmů, 3 závodníci na tým)

  • Please note that each participant MUST have their own accident and health insurance to cover them attending and participating at the Czech Open 2023

7.10.2023

Saturday 800-2100  Fights (zápasy)

Visitors/Diváci

  • up to 12 years free (do 12 let zdarma) • Adult €3 (dospělý 50 Kč)

FIGHTING TIME/ČAS ZÁPASU
• 7-18 yrs/let: 2 x 1,5 minuty
• 19+ yrs/let: 2 x 2 minuty
(Might be changed/Může být upraveno)

RULES AND REGULATIONS /PRAVIDLA A OMEZENÍ

Please note that each participant MUST have their own accident and health insurance to cover them attending and participating at the Czech Open 2022

Participants up to 18years MUST have
this insurance signed by their legitimate representative Startující ve všech disciplínách včetně forem musí mít podepsaný „REVERSE“

„REVERSE“ účastníků mladších 18 let musí být podepsán zákonným zástupcem a notářsky ověřený (tento doklad je nedílnou součástí průkazu sportovce)

Všichni startující předloží doklad o Zdravotním pojištění a doklad o Zdravotní způsobilosti (tento doklad nesmí být starší déle než
12 měsíců

ANTI DOPING

www.wakoweb.com

The Czech Open is run under the rules and regulations of WAKO. Therefore all participants may be tested under the WADA/WAKO Anti Doping rules. All Athletes agree to abide by the WAKO Anti Doping rules and regulations under the Anti Doping Unit and agree to be tested if requetsted to do so.

www.wakoweb.com

Czech Open probíhá podle WAKO pravidel a omezení. Z toho důvodu mohou být všichni účastníci testováni podle antidopingových pravidel WADA/WAKO. Všichni sportovci se zavazují dodržovat antidopingová pravidla a omezení WAKO a souhlasí s testováním, pokud o to budou požádáni.

www.wakoweb.com