TOURNAMENT CATEGORIES
CONTACT
DOWNLOAD REGISTRATION

 

TIME TABLE for 22.10.2022 CLICK HERE

Place/Místo

JEREMI sport, Jeremiášova 2581, Praha

Schedule/Program - CHANGED

21.10.

900-2100 Weigh in and registration (vážení a registrace)

 

22.10.

900-2100  Fights (zápasy)

Point Fighting: 7-9 yrs/let, 10-12 yrs/let, 13-15 yrs/let

Light contact: 13-15 yrs/let

Kick light: 13-15 yrs/let

Forms: 7-15 yrs/let

Point Fighting: 13-15 yrs/let, 16-18 yrs/let, 19-40 yrs/let, 40+ yrs/let, Pointfighting TEAMS & Grand Champion, Pointfighting Grand Champion Individuals

Light contact: 16-18 yrs/let, 19-40 yrs/let, 40+ yrs/let

Kick light: 16-18 yrs/let, 19-40 yrs/let,
40+ yrs/let

Registration fee/Startovné

7-18 yrs/let

€30 (additional/další start €20)

19+ yrs/let

€35 (additional/další start €25)

Grandchampion

€35 Euro, minimum of 10 competitors men, 6 competitors women

price for winner €1000 for men, €500 for women (výhra za 1. místo - €1000 muži, €500 ženy)

Teams/Týmy

€50,minimum of 6 teams, 3 fighter in team (mimimální účast 6 týmů, 3 závodníci na tým)

price for winners €1000

Visitors/Diváci

up to 12 years free (do 12 let zdarma)

Adult €3 (dospělý 50 Kč)

RULES AND REGULATIONS
/PRAVIDLA A OMEZENÍ

Please note that each participant MUST have their own accident and health insurance to cover them attending and participating at the Czech Open 2022

Participants up to 18years MUST have this insurance signed by their legitimate representative Startující ve všech disciplínách včetně forem musí mít podepsaný „REVERSE“ 

 „REVERSE“ účastníků mladších 18 let musí být podepsán zákonným zástupcem a notářsky ověřený (tento doklad je nedílnou součástí průkazu sportovce) 

Všichni startující předloží doklad o Zdravotním pojištění a doklad o Zdravotní způsobilosti (tento doklad nesmí být starší déle než
12 měsíců) 

www.wakoweb.com

ANTI DOPING

The Czech Open is run under the rules and regulations of WAKO. Therefore all participants may be tested under the WADA/WAKO Anti Doping rules. All Athletes agree to abide by the WAKO Anti Doping rules and regulations under the Anti Doping Unit and agree to be tested if requetsted to do so.

www.wakoweb.com

Czech Open probíhá podle WAKO pravidel a omezení. Z toho důvodu mohou být všichni účastníci testováni podle antidopingových pravidel WADA/WAKO. Všichni sportovci se zavazují dodržovat antidopingová pravidla a omezení WAKO a souhlasí s testováním, pokud o to budou požádáni.